info@medadmeshki.ir

بازدید: 83

پایگاه خبری قدس آنلاین پنجم اسفند در مطلبی با عنوان ‘داستان خوانی به جای تکلیف نوروزی’ به نقل از معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی نوشت: تکالیف نوروزی ممنوع است و از مدارس خواسته ایم به شکل گذشته به دانش آموزان تکلیف داده نشود.